Cantigas de Santa María Alfonso X, el Sabio | Bajar o Leer en Linea


Título
:  Cantigas de Santa María


Autor:  Alfonso X, el Sabio  

Categoria:  Literatura

Idioma:    Espanol

Cantigas de Santa María


Esta é a primeira cantiga de loor de Santa Maria, ementando os VII goyos
que ouve de seu fillo.

Des oge mais quer' eu trobar
pola Sennor onrrada,
en que Deus quis carne fillar
beyta e sagrada,
por nos dar gran soldada
no seu reyno e nos erdar
por seus de sa masnada
de vida perlongada,
sen avermos pois a passar
per mort' outra vegada.
E poren quero começar
como foy saudada
de Gabriel, u lle chamar
foy: «Benaventurada
Virgen, de Deus amada:
do que o mund' á de salvar
ficas ora prennada;
e demais ta cunnada
Elisabeth, que foi dultar,
é end' envergonnada».
E demais quero-ll' enmentar
como chegou canssada
a Beleem e foy pousar

Cantigas de Santa María

2

no portal da entrada,
u paryu sen tardada
Jesu-Crist', e foy-o deytar,
como moller menguada,
u deytan a cevada,
no presev', e apousentar
ontre bestias d'arada.
E non ar quero obridar
com' angeos cantada
loor a Deus foron cantar
e «paz en terra dada»;
nen como a contrada
aos tres Reis en Ultramar
ouv' a strela mostrada,
por que sen demorada
veron sa offerta dar
estranna e preçada.
Outra razon quero contar
que ll' ouve pois contada
a Madalena: com' estar
vyu a pedr' entornada
do sepulcr' e guardada
do angeo, que lle falar
foy e disse: «Coytada
moller, sey confortada,
ca Jesu, que ves buscar,
resurgiu madurgada.»
E ar quero-vos demostrar
gran lediç' aficada
que ouv' ela, u vyu alçar
a nuv' enlumada
seu Fill'; e poys alçada
foi, viron angeos andar
ontr' a gent' assada,
muy desaconsellada,
dizend': Assi verrá juygar,
est' é cousa provada.»

Publicidade

Nen quero de dizer leixar
de como foy chegada
a graça que Deus enviar
lle quis, atan grãada,
que por el esforçada
foy a companna que juntar
fez Deus, e enssinada,
de Spirit' avondada,
por que souberon preegar
logo sen alongada.
E, par Deus, non é de calar
como foy corõada,
quando seu Fillo a levar
quis, des que foy passada
deste mund' e juntada
con el no ceo, par a par,
e Rea chamada,
Filla, Madr' e Criada;
e poren nos dev' ajudar,
ca x' é noss' avogada.

Cantigas de Santa María Alfonso X, el Sabio | Bajar o Leer en LineaLexiWiki.com contribuye a educación social y comprension lectora fomentando la lectura de libros de calidad en el dominio público:

  • lecturas cortas
  • libros recomendados para leer
  • libros de ciencia ficcion
  • libros buenos para leer
  • poesia romanticismo
  • obras literarias
Publicidade
LexiWiki es un sitio sobre cultura en general y temas como arte, literatura, educación, libros gratuitos, para descargar y leer en cualquier tecnología como smartphones, tablets o tabletas, computadores portátiles, laptops entre otros.
Publicaciones relacionados, sugeridos y anuncios
 
Publicidade
Acerca | Condiciones de Uso | Politica de Cookies | Politica de Privacidad

Produccion literaria, literatura y arte, periodismo literario, textos literarios cortos, el arte de leer, lectura comprensiva

Juan 3 16 Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creen en él no perezcan, sino que tengan vida eterna.

voltar